Neodvisno finančno svetovanje in neodvisno naložbeno svetovanje v aktualnih razmerah

Zakaj povdarjamo neodvisnost? Tudi tukaj velja ljudski pregovor: "Vsak mlinar svojo moko hvali..." Če se boste za nasvet obrnili na podjetje in svetovalca v njem, ki ima lastne finančne produkte, vam bodo prav gotovo skušali najprej prodati lastne produkte. Za tem je seveda njihov komercialni interes, ponujene rešitve pa niso nujno optimalne za vas. Zato se v deželah z najbolj razvitim finančnim svetovanjem, recimo v ZDA in Veliki Britaniji, kar 80% naložbenih odločitev, sprejme ob pomoči neodvisnih finančnih in naložbenih svetovalcev.

Svetovnje na področju osebnih financ je gotovo eno najbolj občutlivih področij svetovanja posameznikom, družinam in podjetjem. Zato se tega področja lotevamo diskretno, s kar največjo skrbnostjo in strokovnostjo. Naklučij ni, je le sistematična analiza obstoječaga kot izhodišče, pozorno poslušanje vaših želja in ciljev, ter nato skrbno načrtovanje in izbiranje primernih rešitev in produktov.

Skozi leta delovanja in nabiranja izkušenj smo razvili lasten sistem storitev in postopkov za celovito obravnavo osebnih financ, ki smo ga razdelili v tri samostojne osnovne korake.

Trije koraki do urejenih osebnih financ:

1. Korak: Priprava naložbenega načrta

 • Na podlagi posebej za ta namen razvitega Finančno - analitskega priročnika opravimo temeljito analizo vašega družinskega, zaposlitvenega in premoženjskega stanja

 • Na tej osnovi skupaj pregledamo vaše cilje

 • Ugotovimo, ali so (finančno) uresničljivi

 • Predlagamo, kako bomo dosegli vaše (finančne) cilje in v ta namen pripravimo individualen finančno - naložbeni načrt

 • Predlagamo konkretne produkte oz. pripravimo ožji izbor primernih

(Izhodiščna cena prvega koraka je navedena v CENIKU)).Tukaj si oglejte nekaj vzorčnih (pre)oblikovanj portfeljev!

2. Korak: Pomoč pri izvedbi

 • Poiščemo načine, da boste ob izvajanju vaših finančnih naložb plačali čim nižje stroške in provizije, pa tudi davke

 • Za vas se s ponudniki finančnih produktov in storitev pogajamo za kar najugodnejše pogoje

 • Pomagamo vam pri pripravi in izvedbi časovnega načrta za vstop v naložbe

(V tem koraku se naše aktivnosti financirajo iz vstopnih stroškov, ki jih stranke plačajo ob vplačilu v izbrane finančne produkte, oz. sklenemo individualen dogovor, kadar iščemo kompleksnejše rešitve v smislu davčnega optimiranja in/ali individualno kreiranih naložbenih rešitev. V izogib konfliktu interesov ob upoštevanju etičnih pravil svetovanja, jasno predstavitvimo stroškovno sliko.)3. Korak: Spremljava portfeljev

 • Je celovita nadstandardna individualna storitev sprotne spremljave in nadzora nad razvojem vaših naložb in premoženja

 • Nenehno bdimo nad vašim portfeljem, v dogovorjeni frekvenci (praviloma dveh mesecev) pa vam pripravimo poročilo o razvoju in stanju vaših naložb

 • Po potrebi glede na spremembe na kapitalskih trgih predlagamo prilagoditev vaših naložb

 • Na voljo vam je individualno svetovanje vašega skrbnika

 • Strankam zagotavlja članstvo v Super Klubu Finančnega centra in s tem prednostno obveščanje o aktualnih naložbenih trendih in priložnostih

(Cena storitve spremljave portfeljev je stvar individualnega dogovora in je stavljena iz pavšalnega dela in udeležbe na donosu.)Tukaj izveste več o storitvi spremljave portfeljev!

aktualno
13.11.2017
6. Dan mojih financ: Kako se upokojiti pri 50 letih? Vabljeni na 6. dan mojih financ. Osrednja tema je tokrat: Kako se upokojiti pri 50 letih? Na to vprašanje in še mnogo drugih boste dobi
...vec

25.10.2017
Izobraževanje četrte generacije učiteljev za krožek Mladi in denar se bliža h koncu
...vec

12.09.2017
Seminar ABC investiranja v času kriptomanije
...vec

13.03.2017
Konferenca "Dijaki in učenje za življenje"
...vec

15.02.2017
5. Dan mojih financ: Kako z vodenjem osebnega proračuna do avta?
...vec