VZORČNI PORTFELJI

Namenjeni so praktičnemu prikazu, kako našim strankam pomagamo pri prilagoditvi, oz. izgradnji njihovih portfeljev in izbiri primernih naložb za dosego njihovih ciljev. So zanimivo in poučno branje, ki vam bo dalo občutek, kje in kako vam lahko priskočimo na pomoč.

Spodaj zbrana (pre)oblikovanja portfeljev temeljijo na resničnih primerih iz naše prakse. Seveda so podatki, številke, imena in priimki spremenjeni do nerazpoznavnosti.

Tekste smo prvič objavili v različnih tiskanih mediji, kot je navedeno pri vsakem posebej.

TEMA AVTOR DATUM

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Na robu finančnega poloma

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 06.08.2008
Premoženje PREDRZNIKOVIH


Zadnjega pol leta smo si tudi slovenski vlagatelji na kapitalske trge prvič resno skusili, kako je, če večino trgov zajame negativni trend. Če so nekateri med nami živeli v prepričanju, da se pa njim že ne more zgoditi nič hudega in so verjeli, da njihove naložbe res ne morejo pasti za več deset odstotkov, se jim je zgodilo prav to. Med tistimi, ki so šli (pre)daleč in najeli kredite z namenom investiranja na borzi, je bil tudi par, recimo jima ga. in g. Predrznik. Tokratni prispevek prikazuje, kako sta si s pretirano ambicioznim pristopom nastavila past.OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI

Gospod Predrznik, (53), poročen, redno in za nedoločen čas zaposlen kot šofer tovornjaka. Njegova mesečna plača je odvisna od dolžine in trajanja »fur«, ki jih je opravil v prejšnjem mesecu, a povprečno nekje 2.000 EUR. Gospa Predrznik, (54), poročena, redno in za nedoločen čas zaposlena kot trgovka v trgovini z mešanim blagom, njena plača je povprečno 700 EUR mesečno. Otroci: Mitja (26) in Katja (24), oba samostojna in finančno neodvisna od staršev.
PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Brezskrbna, pozna, jesen!

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 09.07.2008
Premoženje JESENKOVIH


Četudi ste uspeli najti uspešno pot skozi življenje in v aktivni dobi ustvarili opazno premoženje, še to ne pomeni, da ste lahko brez finančnih skrbi za stara leta. Tudi z ustvarjenim premoženjem je na jesen življenja treba preudarno gospodariti in/ali poiskati nekoga, ki bo to počel namesto vas. Starejši par (rekli jim bomo par Jesenko) je preživel svojo delovno dobo v Nemčiji, kjer sta imela gradbeno podjetje, jesen življenja pa sta se odločila preživeti v rodni Sloveniji. Leta se nabirajo, oba imata določene starostne zdravstvene probleme, zato sta se odločila še za verjetno zadnje resno preoblikovanje svojega premoženja. Varnost smo postavili na prvo mesto, vse skupaj pa mora delovati kar najbolj avtomatično in samostojno.OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI


Gospod Jesenko, 77 let, sedemnajst let živi kot upokojenec z nemško pokojnino, ki znaša 1.190 EUR. Gospa Jesenko, 75 let, prav tako že sedemnajst let živi kot upokojenka z nemško pokojnino, ki znaša 1.250 EUR. Otroci: Imata tri otroke, vsi so ekonomsko samostojni in živijo v Nemčiji. Ponosna sta na sedem vnukov in dve vnukinji.PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Zbirateljstvo da, a ne pri naložbah!

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 03.07.2008
Premoženje ZBIRNIKOVIH


Se še spomnite časov, ko smo v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja zbirali sličice »Životinjskog carstva«, pa značke, frnikole in še kaj? Če ste le dovolj stari, ste skoraj gotovo kaj zbirali tudi sami ali pa poznate koga z zbirateljsko žilico. Gospod (recimo mu Zbirnik) je bil prav tak. Rojen v poznih šestdesetih je najprej zbiral značke, potem znamke, vmes še kaj, skupaj pa sva ugotovila, da je nezavedno postal tudi zbiratelj različnih naložb. Verjamem, da ni edini, ki je na ta način zašel na stranpoti naložbenja, zato njegovo zgodbo in nauk predstavljamo tudi vam.OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI


Gospod Zbirnik (43) 8 let po ločitvi živi sam, zaposlen kot vodja razvoja v podjetju v strojni panogi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Njegova mesečna neto plača znaša 2.250 EUR. Otroci: Danijela (16), gimnazijka, in Mateja (14), osnovnošolka, živita z mamo.PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Podjetniška past

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 30.06.2008
Premoženje PODJEMNIKOVIH


Podjetniški par v drugi polovici petdesetih (rekli jim bomo par Podjemnik) je z jasno vizijo, močno željo in izjemno vztrajnostjo ustvaril grosistično trgovsko podjetje, katerega vrednost smo zelo grobo ocenili na 5 mio evrov. Preostalo premoženje je predstavljalo še stanovanje v Ljubljani, v vrednosti približno 380.000 evrov in portfelj naložb v različne vzajemne sklade v skupni vrednosti približno 359.000 evrov.Konec leta 2007 je podjetje pretresla kriza, ki je nastala zaradi napake pri sprejemanju naročil in naročanju pri dobaviteljih iz tujine. Podjemnikova sta se počutila skrajno nelagodno ob spoznanju, da bi lahko podjetje, ki predstavlja edini vir prihodkov in veliko večino njunega premoženja, tudi izgubila, če dobavitelji in kupci zaradi dolgoletnega uspešnega sodelovanja ne bi pokazali izdatne mere razumevanja. Njuno ključno vprašanje je bilo, kako zmanjšati tveganje, ki sta mu izpostavljena skozi koncentracijo premoženja in prihodkov v njunem podjetju.OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI


Gospa (56) in gospod (58) Podjemnik sta poročena že 25 let. Skupaj vodita podjetje, ki je v zadnjih desetih letih zrastlo v vodilnega uvoznika in grosista v svoji panogi za Slovenijo. Gospod je zadolžen za dogovore z dobavitelji in kupci, gospa skrbi za računovodstvo in finance ter poslovno operativo. Imata dva otroka, sin Jernej (24) je pravkar diplomiral in je finančno samostojen ter živi v ločenem gospodinjstvu. Hči Helena (22) študira v tujini in bo verjetno kljub štipendiji potrebovala finančno pomoč staršev še vsaj tri leta.PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Odgovorna mlada starša

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 29.05.2008
Premoženje DOLENČEVIH


Mlademu zakonskemu paru Dolenc so se stvari v zadnjih dveh letih dogajale precej hitro. Ga. in g. Dolenc sta se spoznala med študijem, se zaljubila in kmalu po diplomi tudi poročila. Takrat sta s pomočjo staršev kupila stanovanje, ki je delno financirano s hipotekarnim kreditom. Le leto dni kasneje sta se prvič oglasila pri meni – takrat je bil že na pol poti, da se pridruži, tudi sin Luka. Odgovorna starša sta želela ukrepati takoj. Najprej vzpostaviti pregled nad sprotnimi in naložbenimi financami ter poskrbeti za osnovne elemente finančne varnosti, ki jih potrebuje mlada družina.OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI


Gospod Dolenc, (27), poročen, zaposlen kot analitik na banki za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Njegova mesečna neto plača znaša 1.250 €. Gospa Dolenc, (27), poročena, na porodniškem dopustu, drugače zaposlena kot pripravnica v računovodskem servisu za določen čas enega leta. Njeno mesečno nadomestilo je trenutno 950 €. Po porodniški naj bi jo čakalo delovno mesto pomočnika računovodje, pričakovana plača okoli 1.200 € neto mesečno. Otrok: Luka, v prvem letu življenja.PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Ko se ti nasmehne sreča!

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 24.05.2008
Premoženje LIKARJEVIH


Likarjevim se je nasmehnila sreča v nesreči. Stric g. Likarja, ki je že od mladosti živel in delal v Nemčiji, ni pa imel otrok in družine, je v svoji oporoki tudi njemu zapustil precejšnjo zapuščino v obliki delnic enega večjih nemških koncernov. G. Likar je odkrito povedal, da se ni nadejal dediščine s te strani, posebej pa ne v tako velikem obsegu. Ko je njegov stric pripravljal oporoko, v začetku leta 2003, so bile delnice, ki jih je namenil njemu, vredne dobrih 100.000 EUR, medtem pa je konjunktura na nemški borzi opravila svoje. Začetek jeseni 2007 so bile delnice vredne 390.000 EUR.Družina Likarjevih, bi lahko rekli, je tipična slovenska družina, ki živi tudi tipično življenje povprečne slovenske družine v manjšem mestu. Starša sta zaposlena v državni službi, imata dva šoloobvezna otroka, lastno stanovanje, en avto, enkrat na leto gredo skupaj na morje in enkrat na zimo smučat za en teden… Potem pa nenadoma prispe pisno obvestilo o dedovanju in v dveh tednih se na gospodovem na novo odprtem borzno posredniškem računu znajdejo delnice v prej omenjeni vrednosti, vredne več kot celotno njihovo preostalo premoženje…OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI


Gospod Likar, (37), poročen, zaposlen kot uradnik na občini za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Njegova mesečna neto plača znaša 950 EUR. Gospa Likar, (36), poročena, zaposlena v osnovni šoli kot učiteljica likovnega pouka za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Njena mesečna plača je neto 1.100 EUR. Otroka: Tanja je v petem razredu osnovne šole, stara je 12, in Andrej v tretjem, star 9 let.PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Želel bi postati podjetnik!

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 23.05.2008
Premoženje LESJAKOVIH

Tokratna zgodba ni povsem tipično takšna, kot ste jih na tem mestu navajeni, pa vendar dovolj tipična za slovensko aktualno stvarnost. Verjamem, da je po Sloveniji na tisoče ljudi s podobnimi željami in problemi, kot gospod, recimo mu Lisjak. Prvič sva se srečala pred dobrimi tremi leti.

Visoko izobražen, 35. letni ekonomist, z vodstveno pozicijo v enem od večjih finančnih sistemov, je bil ves zagrenjen in frustriran. Pritoževal se je nad dejstvom, da svoj produktivni čas, povprečno 10 ur dnevno, posveča službi, ki ga je od začetka zelo veselila in mu prinašala kup ugodnosti ter izdatno plačo, postajala pa mu je vse bolj v breme. Razen materialne podpore družina pa tudi prijatelji in ostali od njega nimajo ničesar. Še takrat, ko je z njimi, je »na mrtvo« utrujen in zato je kakovost odnosov in njegovega življenja zelo nizko. Lahko bi rekli tipičen »burn out« v življenju karierista. Kar je najbolj zanimivo, svoj izhod iz zagate je videl v - podjetništvu!


OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI

G. Lisjak, (37), magister ekonomskih znanosti, direktor direkcije, prejema 2.500 EUR mesečne plače. Dodatno mu pripada avto poslovnega razreda tudi za privatno uporabo in en teden letno "antistresne kure" v kakšnih toplicah. Je zaposlen redno in za nedoločen čas. Ga. Lisjak, (34), učiteljica v osnovni šoli, 1.000 EUR mesečne plače. Zaposlena je za nedoločen čas. Otroci: Imata sina, starega tri, in hčer, staro pet let.


PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Hočem več!

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 10.05.2008
Premoženje g. VEČOVNIK


Gospa in gospod Večovnik sta bila uspešna zastopnika priznane tuje blagovne znamke s področja tekstila, ki se je uspešno tržila v butičnih prodjalnah po vsej Sloveniji. S tem poslom sta se pričela ukvarjati leta 1991, po tem, ko je gospa izgubila službo kreatorke v enem od slovenskih tekstilnih podjetij. Začetek ni bil lahek, a kasneje se je odprlo. S spretnim izkoriščanjem ugodnih razmre na trgu, drznostjo in vztrajnim, trdim delom je podjetje (recimo mu Večovnik, d.o.o.) doseglo svoj višek konec leta 2003. Po Sloveniji je imelo devet lastnih prodajalen, vse kupljene na hipotekarni kredit. Takrat so se začele težave. Konkurecna na trgu se je zaostorvala, tuj partner je postavljal vse višje in višje zahteve, ki jih Večovnikova nista uspela več izvpolnjevati. Medtem se je skrhala in na koncu razpadla tudi njuna zakonska zveza.Trenutna situacija je takšna, da je g. Večovnik ostal sam, podjetje je izgubilo licenco za trženje prej omenjane blagovne znamke. Štiri od devetih trgovin je pobrala in prodala banka, ker podjetje Večovnikovih ni bilo več zmožno odplačevati kreditov, preostalih pet lokalov je ostalo v lasti podjetja, ki pa je izgubilo svojo primarno dejavnost. Dva od teh lokalov je moral g. Večovnik prodati, da je lahko izplačal delež bivši ženi ob ločitvi. Trenutno so preostalih trije lokali oddani v najem.OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI


Gospod Večovnik, (55), ločen, sicer uradno redno zaposlen v podjetju Večovnik d.o.o., vendar se zadnji dve leti ukvarja predvsem z ureditvijo svojega življenja na novo. Po sesutjo podjetja in zakonske zveze je bilo preseženo dno tako na poslovni kot osebni ravni. Svojo novo srečo in smisel je našel v hobijih, ki jih je prej zanemarjal, ogromno časa preživlja s triletno vnukinjo po hčeri in z načrtovanjem ter urejanjem preostalih 25 let aktivnega življenja, kot sam ponovno optimistično napoveduje.PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Brzdanje

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finačni svetovalec 08.05.2008
Premoženje ZAVORNIKOVIH


Velika večina današnjih slovenskih investitorjev v vzajemne sklade se je s to obliko investiranja prvič srečala v zadnjih petih, morda sedmih letih. Za to obdobje velja, da so bile razmere na naložbenih trgih ugodne, naložbeni razultati pa vsaj na letnem nivoju praktično vedno pozitivni, v mnogih primerih celo odlični. Iz različnih razlogov (pomanjkanje naložbenega znanja in izkušenj, pretiran optimizem, nestrokovna pomoč pri razporejanju naložb, investiranje brez točno določenih ciljev,...) so mnogi slovenski investitorji trenutno precej, oz. bolj točno, preveč agresivno investirani, glede na premoženjske in duge razmere v katerih živijo. Večina se jih tega ne zaveda in se jih tudi ne bo zavedalo, dokler ne bo prepozno.Se pa najdejo tudi izjeme – investitorji, ki so zmogli voljo, našli čas in si pridobili vsaj osnovno potrebno znanje za načrtovanje razvoja svojihi osebnih financ in sedaj skušajo spraviti stvari (naložbe) v red. Tipičen primer je gospod, recimo mu g. Zavornik, ki se je odločil preiti od stihijskega investiranja po tipično slovenskem principu »2Č« (Čim več, Čim prej) k ciljno usmerjenemu in na naložbenih pravilih temelječemu.


OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI


Gospod Zavornik, (45), je redno in za nedoločen čas zaposlen kot voznik tovornjaka pri večjem slovenskem logističnem podjetju. Mesečno povpračno z vsemi dodatki zasluži 2.500 EUR. Gospa Zavornik, (44), je gospodinja. Ker je mož nenehno na poti ima polne roke dela z gospodinstvom in vsem ostalim, kar spada k trem šoloobveznim otrokom. Njeni prihodki, skupaj z vsemi dodatki za otroke, znašajo mesečno približno 500 EUR. Otroci, Andraž (15), Matej, (11) in Maja (7) še vsi osnovnošolci. Šolo obiskujejo v domačem kraju.PREMOŽENJSKO STANJE
podrobno

Preoblikovanje naložbenih portfeljev: Pobeg iz potrošniškega pekla!

Osebne finance mag. Samo Lubej, neodvisni finančni svetovalec 08.04.2008
Premoženje PODJETNIŠKEGA PARA


(Nova) doba podjetništva v Sloveniji trjaja že 18 let in med tistimi, ki so se podvizali in med prvimi registrirali svoja podjetja v Sloveniji je tudi kar nekaj uspešnih podjetnikov. Če so svoje podjetje štartali pri starosti 35 let, so danes stari nekaj čez petdeset. To pa so leta, ko večina Slovencev začne »izpregati« in pripravljati konkretnejše načrte za leta po aktivnem delu, ki so, če le zdravlje dopušča, pri večini prav tako aktivna in polna dogodivščin, potovanj in vsega drugega, česar si zaradi nove oblike revščine v razvitem svetu – pomanjkanja časa – niso uspeli privoščiti prej. Tokrat predstavljamo preoblikovenje portfelja (in življenjskega sloga) gospoda, recimo mu Svoboda, ki je tipičen predstavnik zgoraj opisane skupine novodobnih slovenskih podjetnikov. Izgradil je uspešno podjetje, ki je zatopnik tuje blagovne znamke v Sloveniji. Vendar zadnje čase ugotavlja, da mu podjetje ni več v izziv. Z njim je dosegel cilje, ki si jih je zastavil (finančne, osebnorazvojne,...). Začel je iskati poti za izhod iz podjetja in nedavno se je s partnerjem iz tujine dogovoril, da bodo odkupili njegovo podjetje ter v prihodnje prevzeli tudi zastopanje v Sloveniji.OSEBNI IN DRUŽINSKI PODATKI TER IZHODIŠČE:


Gospod Svoboda (53) je tehnično izobrazbo nadgradil z ekonomsko in podjetniško. Je specialist svojega področja in tipičen samorastnik, ki se je do tega, kar danes je in ima, prebil s vojim delom iznajdljivostjo in vztrajnostjo. Že trideset let je srečno poročen, k temu spadajo tudi trije sedaj že odrasli otroci. Ljubi svobodo, možnosti odločanja, vse bolj pa tudi mir in na na novo odkriva Dalmacijo, od koder izvirata oba z ženo. Kot omenjeno, si želi izstopiti iz podjetja in preostanek življenja posvetiti potovanjem, hobijem, vnukom... Gospa Svoboda (52) možu zadnjih petnajst let pomaga v podjetju. Skrbi za administracijo »in vse ostalo, kar ni prodaja«, kot sama pravi. Prav tako se namerava umakniti iz podjetja in skupaj z možem zaživeti drugačno, po-podjetniško življenje. Otroci: Kot rečeno, so vsi trije že odrasli, najmlajša hči je nedavno dokončala študij zgodovine in se zaposlila v šolstvu. Vsi trije so finančno neodvisni od strašev.PREGLED AKTUALNEGA PREMOŽENJSKO IN NALOŽBENEGA STANJA:
podrobno
[1][2]
aktualno
13.11.2017
6. Dan mojih financ: Kako se upokojiti pri 50 letih? Vabljeni na 6. dan mojih financ. Osrednja tema je tokrat: Kako se upokojiti pri 50 letih? Na to vprašanje in še mnogo drugih boste dobi
...vec

25.10.2017
Izobraževanje četrte generacije učiteljev za krožek Mladi in denar se bliža h koncu
...vec

12.09.2017
Seminar ABC investiranja v času kriptomanije
...vec

13.03.2017
Konferenca "Dijaki in učenje za življenje"
...vec

15.02.2017
5. Dan mojih financ: Kako z vodenjem osebnega proračuna do avta?
...vec