Pozornost vlagateljev še vedno v glavnem na inflaciji in obrestnih merah