Neodvisno finančno svetovanje

Brezplačen »nasvet« je najdražji nasvet

Skoraj zagotovo vam je že bilo kdaj ponujeno, da vam bodo brezplačno naložbeno svetovali, poskrbeli za vašo pokojnino, varnost, ali celo pripravili osebni finančni načrt. Ste se kdaj vprašali, kdo in kako tem »svetovalcem« plača njihovo delo? Seveda ga krepko plačate vi skozi sklenjene naložbene produkte, ki praviloma vsebujejo krepko provizijo – nagrado za tistega, ki vam je produkt prodal. In tukaj je tudi bistvo: To ni svetovanje, gre za prodajo! Konflikt interesov med vami in prodajalcem je neizogiben.

In zato je smiselno plačati 400€ za nasvet, da bi skozi varčevalno dobo prihranili 20.000€ ali še več, kot je to slikovito v svoji kolumni  zapisal urednik revije Moje finance, mag. Matjaž Nidorfer.

Zato smo že leta 2005 kot prvi na slovenskem trgu ponudili neodvisno finančno svetovanje kot plačljivo storitev, ki poteka skozi tri samostojne korake:

1. Korak: Priprava naložbenega načrta

 • Na podlagi posebej za ta namen razvitih orodij opravimo temeljito analizo vašega družinskega, zaposlitvenega in premoženjskega stanja
 • Na tej osnovi skupaj pregledamo vaše cilje
 • Ugotovimo, ali so (finančno) uresničljivi
 • Predlagamo, kako bomo dosegli vaše (finančne) cilje in v ta namen pripravimo osebni finančni načrt
 • Predlagamo konkretne produkte oz. pripravimo ožji izbor primernih

2. Korak: Pomoč pri izvedbi

 • Poiščemo načine, da boste ob izvajanju vaših finančnih naložb plačali čim nižje stroške in provizije, pa tudi davke ob zaključitvi naložb
 • Za vas se s ponudniki finančnih produktov in storitev pogajamo za kar najugodnejše pogoje
 • Pomagamo vam pri pripravi in izvedbi vzpostavitve naložbe

3. Korak: Spremljava naložb in članstvo v SUPER Klubu Finančnega centra

 • Je celovita nadstandardna individualna storitev sprotne spremljave in nadzora nad razvojem vaših naložb in premoženja
 • Nenehno bdimo nad vašim portfeljem. V dogovorjeni frekvenci (praviloma dveh mesecev) vam pripravimo poročilo o razvoju in stanju vaših naložb
 • Po potrebi glede na spremembe na kapitalskih trgih predlagamo prilagoditev vaših naložb in jih po dogovoru z vašo odobritvijo tudi izvedemo
 • Nenehno vam je na voljo individualno svetovanje vašega skrbnika
 • Strankam zagotavlja članstvo v SUPER Klubu Finančnega centra in s tem prednostno obravnavo in obveščanje o aktualnih naložbenih trendih, priložnostih. Omogoča dostop do knjižnice Finančnega centra, brezplačen vstop ali ugoden nakup vstopnic za razne dogodke in še kaj

(V primeru naročila izvedbe drugega koraka v izogib konfliktu interesov ob upoštevanju etičnih pravil svetovanja strankam jasno in pregledno predstavimo stroškovno sliko. Stranke praviloma ne plačujejo vstopnih stroškov, plačajo pa urno tarifo za administrativno delo (po ceniku) za pripravo materialov in korespondenčne stroške, ki nastanejo pri pripravi in pošiljanju dokumentacije.)