Več nihajnosti v 2018?

Več nihajnosti v 2018?

Dejstvo je, da že od leta marca 2009 na razvitih trgih nismo zabeležili uradnega medvedjega trenda (korekcije vsaj -20%). Hkrati pa je tudi dejstvo, da se svetovna ekonomija že dolgo ni počutila tako živo in ambiciozno, kot ob vstopu v 2018.

Kljub gospodarski rasti in še vedno relativno cenenemu denarju pa je z naložbenega vidika na mestu vprašanje, kaj je še dovolj poceni, da bi bilo smiselno kupiti?

Delniški indeksi (z izjemo Japonske) so pozitivno presenetili in postavljajo nove rekorde iz dneva v dan. Obveznice se držijo blizu zgodovinsko najvišjih cen, hkrati pa se vse bolj resno spogledujejo z napovedmi sicer zelo počasnih in previdnih rasti obrestnim mer. Kakorkoli bodo obrestne mere rastle, te vsaj v prvi fazi ne pomenijo nič dobrega za vlagatelje v obveznice.

Analitiki tako ob še podaljšanih pričakovanjih o nizki donosnosti na fiksnih donosih (obveznicah) spet dajejo prednost delnicam, saj vsaj v EU ob hitro rastočem izvozu dobički podjetij rastejo in opravičujejo nadaljnjo rast vrednosti delnic.

Preden se spustimo v napovedi za 2018, je prav pogledati, kaj smo napovedali za 2017 in kaj je to leto dejansko pustilo za sabo.

2017- leto lagodne plovbe

Četudi na začetku ni izgledalo tako, se je leto 2017 izkazalo kot relativno mirno in zato tudi pozitivno. Največji strahovi glede nacionalizmov in separatističnih idej se niso zgodili, Angleži so ostali osamljeni v svoji odločitvi, ki jo vsaj gospodarstvo že krepko obžaluje.

Več v priponki …